Från ingenjör till inspiratör och föreläsare!

Tomas Eriksson är ingenjören som insåg att han behövde jobba mer med människor för att själv hitta arbetsglädjen.

Sedan drygt 15 år tillbaka är Tomas föreläsare och organisationskonsulten på heltid.

Han vet vad arbetsglädje är – i både teori och handling.
Tomas är en inspirerande glädjebyggare vars mål är att få åhörarna att vilja ta ett större ansvar för helheten.
Han levererar ögonöppning, igenkänning, kunskap, energi och ger utrymme för många skratt.
Tomas föreläser inte i vanlig bemärkelse… han iscensätter och levandegör sitt budskap.

Det finns många olika infallsvinklar och föreläsningar med Tomas.
Nedan presenteras dessa i korthet:

Talar följande språk

  • SV