Föreläsare med erfarenhet av att leda under stor press!

Robert Karjel har civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik. Han har utbildats vid amerikanska Marinkåren och har flugit deras attackhelikoptrar som ende svensk någonsin.

Under 2005 var Robert Copeland Fellow vid anrika Amherst College i Massachusetts där han arbetade som författare.
Han har gett ut fem thriller/spänningsromaner i ett flertal länder.

Robert är också helikopterpilot och överstelöjtnant i flygvapnet. Han ledde marinens helikoptrar under insatserna vid Estoniakatastrofen.
2010 ledde han på FN:s och EU:s uppdrag sin helikopterdivision i arbetet med att bekämpa piraterna vid den somaliska kusten. De lyckades avvärja mer än 100 piratattacker och eskortera mat och mediciner till miljontals svältande i Somalia. En prestation som rönt stor uppmärksamhet internationellt.
2011 fick Robert en budget på 4,7 miljarder (!) och 100 veckor på sig att bygga upp en medevac-helikopterenhet från ingenting och sätta in i Afghanistan. Projektet var en överenskommelse på högsta politiska nivå mellan Sverige och USA, där 15 Black Hawk helikoptrar byggdes för Sveriges räkning. Inte sedan andra världskriget har ett militärt flygförband satts samman, utbildats och satts in i strid på så kort tid.

Talar följande språk

  • SV
  • EN