Föreläsare med människan i fokus!

Rigmor Robert är läkare, mentor, psykoanalytiker, författare och en av landets mest erfarna föreläsare.

Rigmor studerade läkarprogrammet på Karolinska Institutet och har läst psykoanalys vid C. G. Jung-Institutet i Zürich.

I just rollen som läkare och psykoanalytiker har Rigmor kommit i kontakt med ämnen och fått erfarenheter som sträcker sig långt bortom det som vid första anblicken ryms inom det medicinska området.
Hennes jobb har både handlat om att vårda människor och att lyssna på deras berättelser.
Detta har gjort att hon har fått nya intressen, kunskaper och infallsvinklar på det mest vardagliga och en unik insyn i livets stora gåtor.

Rigmor fångar många ämnen och teman från våra arbetsplatser och ger det hon talar kring nya infallsvinklar och djup.
Oavsett tema så ligger fokus och utgångsläge alltid på människan.
När ekonomin och teknologin är supermoderna och allt ska gå snabbt så behöver man förstå människors kreativitet, känsloliv, relationer och mognadsprocesser menar hon.

Talar följande språk

  • SV