Föreläsare som vet vad hållbart ledarskap innebär!

Pia Vingestråhle är ledarskapskonsult, föreläsare och författare.

Pia har en bakgrund som civilekonom med inriktning mot organisation, strategi & ledarskap. Med sig i bagaget har hon också studier i pedagogik och en coachutbildning.
Hon har 25 års erfarenhet som chef och ledare i olika roller, både inom privat och offentlig sektor samt att hon även har erfarenhet av ledningsarbete i styrelser, styrgrupper och ledningsgrupper.

Pia håller inspirerande föreläsningar och utvecklande workshops i ämnen som ledarskap och teamutveckling. Som föreläsare delar hon med sig av sin kunskap kring hur man bygger ett ledarskap där man får människor med på tåget. Detta för att ett ledarskap som skapar en miljö där människor trivs och utvecklas leder alltid till bättre kvalitet, bättre resultat och en ökad lönsamhet.

Pia brinner för att se både individer och organisationer växa och utvecklas. Hennes fokus ligger på verklig utveckling och förbättring. Hon stannar inte vid teorier eller modeller (även om hon också har erfarenhet av det) utan arbetar med, och lyfter fram det dagliga, praktiska ledarskapet som just är grunden för att skapa bättre resultat och ett bra arbetsklimat i företag och organisationer.

Pia har skrivit tre ledarskapsböcker vilka alla har samma mål: Att skapa hållbara och framgångsrika organisationer. Hon har självklart även föreläsningar som lutar sig mot böckerna som t e x “Framtidens ledarskap”.
Oavsett föreläsning så anpassar Pia efter tillfälle och publik. Målet är att på ett positivt sätt tillföra värde i er organisation samt prata om utveckling, förbättring och förändring utifrån varje företags perspektiv
Nedan är några exempel på föreläsningar med Pia:

Framtidens ledarskap
Detta är ett föredrag om att leda människor väl och skapa goda förutsättningar både för dina medarbetare och för dig själv i rollen som chef. Pia bjuder på en ’boost’ som ger nya idéer och inspiration. Om hur man får “människor med” och skapar ett hållbart och framgångsrikt ledarskap
Pia går bland annat igenom frågeställningar som:
Vad innebär Framtidens ledarskap?
Vilka krav kommer att ställas på chefer och ledare framöver?
Hur gör man rent praktiskt för att hinna med att vara chef och ledare idag när tiden är så knapp?
Hur gör man för att hantera sig själv och trivas i rollen som chef?

Jag vill ha en bättre chef – Nu! (“Så får du det bättre på jobbet”)
Detta är ett föredrag som inspirerar medarbetare att bidra på ett positivt sätt, samtidigt som man får chans att trivas och utvecklas på jobbet. I föreläsingen (som också grundar sig på en bok skriven av Pia) tar hon bland annat upp frågeställningar som:
Hur kan jag som medarbetare påverka min situation på jobbet?
Vad kan jag göra för att få det bättre på jobbet?
Kan jag som medarbetare påverka ledarskapet? I så fall: hur?
Vilka möjligheter har jag att bidra?

Att bygga ledarskap tillsammans
Detta är en inspirerande föreläsning för både chefer och medarbetare.
Ledarskap är något som skapas i relation mellan chef och medarbetare. Pia menar att ledarskap är som en dans – eller som ett mynt med två sidor. Det räcker inte att ena parten dansar väl. Båda parter måste vara delaktiga och bidra på ett bra sätt. Pia tar bland annat upp frågeställningar som:
Hur kan vi få relationen mellan chef och medarbetare att fungera så väl som möjligt?
Finns det bättre och sämre sätt att samarbeta?
Vad kan vi göra när vi inte är överens?
Hur möter vi utmaningar?

Talar följande språk

  • SV