Föreläsare med licens att störa!

Magnus Lindkvist är föreläsare, trendspanare och futurolog.

Magnus menar att de flesta framtidsprofetior presenterar framtiden bara som en förlängning av nuet. Vad vi får reda på är nästa hösts redan bekräftade trender.
Den insikten är utgångspunkten för hans arbete.I sina föredrag och sina tre böcker – ”Everything we know is wrong”, ”Attack of the unexpected” och ”When the future begins” – utmanar Magnus hela vårt sätt att tänka och se på framtiden.
De flesta är så upptagna i sina yrkesliv att det inte finns mycket tid över till annat än att tänka på det närmaste kvartalet.
Kortsiktiga belöningssystem bidrar överlag till ett kortsiktig tänkande. För att förhindra och förändra detta kommer Magnus in och stör.
“Att bli inbjuden som föredragshållare är som att få en licens att störa” säger Magnus.

Talar följande språk

  • SV
  • EN