Föreläsare med fokus på välbefinnande!

Jesper Aspegren är i grunden journalist med mer än 30 års erfarenhet från press, radio- och tv-journalistik.

I TV- sammanhang har vi sett Jesper leda allt från ‘Gomorron Sverige’ till ‘Antikrundan’ och ‘Melodifestivalen’.

Idag är Jesper en ofta anlitad moderator i en rad olika sammanhang och han har även blivit en omtyckt föreläsare.
Ämnena som han talar om kretsar ofta och gärna kring livets goda med stort fokus på mat eller antikviteter. Detta görs med stor passion och kunnighet, för vid sidan av golfen är det nämligen hans största intressen i livet.

När Jesper föreläser väver han alltid in välbefinnande och försöker så och sprida positiva tankar.
Humor som bottnar i djupaste allvar – parat med nyanserna i tillvaron tilltalar honom, vilket också speglas i just de uppskattade föredrag och kåserier han håller runt om i landet.

Talar följande språk

  • SV

Foto: Håkan Sandbring