Föreläsare och programledare!

Harald Treutiger är programledare och välkänd tv-personlighet.

Vi känner bland annat igen Harald från ’24 Karat’ och som programledare för den första omgången av det då banbrytande och omdebatterade ‘Expedition Robinson’.

Förutom att programleda och arbeta som moderator så är Harald också ute och föreläser runt om i Sverige.

‘Exemplet Robinson’ är en föreläsning om gruppdynamik och ledarskap. Här tar Harald åhörarna med på en intressant fallstudie av det sociala spelet under den första omgången av ‘Expedition Robinson’.
Under inspelningarna sattes två jämlika grupper samman, ändå kom de att utvecklas åt diametralt olika håll och när de skulle slås samman uppstod en kulturkrock.
Hur kunde det bli så på bara tre veckor – vad berodde det på?
Vad styr gruppen, vem blir ledare och varför?

Talar följande språk

  • SV