Den goda arbetsplatsen!

Gillis Herlitz är är fil. lic. i etnologi, antropolog, och har mångårig erfarenhet från utlandsarbete med SIDA, UD och FN.

Gillis är också en av landets mest efterfrågade folklivsforskare samt något av en expert på mänskliga möten, relationer och beteenden.

Hans unika erfarenheter från flera kulturer runt om i världen gör honom till en skattkista full med av kunskap kring företagskultur, mångfald och kulturmöten.
Det har också givit honom en förmåga att betrakta oss svenskar utifrån och se det som vi själva missar.

Gillis talar med glöd och värme om kommunikation och relationer på arbetsplatser, om värderingar och attityder och om de kulturella skillnader som även finns svenskar emellan.
Han föreläser om kultur, beteende och konsten att kommunicera och umgås med alla människor.

Talar följande språk

  • SV
  • EN