En möjliggörare som får dig eller ditt företag att utvecklas!

Emma Pihl är coach, entreprenör, föreläsare och författare.

Emma har en gedigen utbildningsbakgrund inom just coachning och ledarskap. Hon är också socialantropolog och leg. sjuksköterska.
Hon har skrivit böckerna ”Let go!” och ”Grattis! En bebis och ett drömjobb”.

Emma är en inspirerande möjliggörare som genom att utmana, motivera och ifrågasätta får både individer och grupper att utvecklas till helt nya nivåer.
Emmas föreläsningar ligger i tiden.
Hon har koll på allt från Generation Y till chefers kontrollbehov.
Emma varvar interaktiva övningar, ger inspirerande exempel och förklarande modeller.
Som föreläsare är Emma är engagerad till max!
Hon bjuder på sig själv och får publiken att känna på hela känslorepertoaren.
Det är glädje, professionalitet och smittande energi.
Föreläsningar och workshops skräddarsys alltid utifrån kundens önskemål. Det är alltid hög igenkänning och övningarna är anpassade för att alla lätt ska kunna ta dem till sig och kunna göra dem själva vid framtida behov.

Exempel på föreläsningar med Emma:

Att leda nästa generation – Generation Y obotliga egoister eller oslipade diamanter?
Nästa generation, generation Y, intar nu arbetsmarknaden. Dessa 80- och 90-talister ställer krav, är orädda, illojala och fulla med utmanande idéer. Detta skapar antingen problem eller lönsamhetsgenererande och organisationsutvecklande möjligheter!
Föreläsningen ger er nycklarna till det generationsanpassade ledarskap som behövs för att ditt företag på bästa sätt ska kunna leda, utveckla och behålla nästa generations medarbetare, och få dem att prestera optimalt.

Talar följande språk

  • SV
  • EN