Föreläsare som ger mental friskvård i världsklass!

Clas Malmström är läkare, forskare och psykoterapeut.

Clas har tidigare bland annat arbetat som klinikchef/läkare vid psykofysiologiska beteendemedicinska kliniken i Stockholm och dessförinnan var han chef under 7 år för IKEA:s företagshälsovård.

Clas är också av Sveriges ledande föreläsare inom området hälsa, prestation och arbetsglädje.
Han har en både djup och bred kompetens med erfarenheter från forskning såväl som företagsledning. I många år har han hjälpt privatpersoner, ledare, medarbetare och hela verksamheter till större framgång och välmående genom sina föreläsningar och böcker.
Med en mix av tunga medicinska fakta och lättsam underhållning tillhandahåller Clas redskapen som skapar ett vinnande arbetsklimat.

Clas har fått stor uppmärksamhet för sitt arbete med att öka stolthet och glädje i arbetet, att införa nya beteendenormer som kan kallas ”positiv stress”, och för sina metoder för att öka energi och engagemang i personalgrupper.
Han beskriver även närmare om vad som kännetecknar en högpresterande individ eller organisation samt vilka faktorer som avgör om en människa kan utnyttja sin fulla potential.

Talar följande språk

  • SV