Föreläsare inspirerar till att hitta kraften!

Christian Wass är civilekonom och f.d. aktiemäklare.

Christian är numera en flitigt anlitad föreläsare i både Sverige och Norge. Och han är ett levande exempel på vilken betydelse kraft och inställning kan ha.

Vid 20 års ålder hade Christian en klar bild av sin framtid – då slogs den plötsligt i spillror. Ett olyckligt dyk från en badbrygga gjorde honom förlamad från bröstet och nedåt, samt delvis i armarna.
På ett ögonblick var han fråntagen i princip alla sina fysiska förmågor och fick lära sig allt från början. Den inre resa Christian ofrivilligt blev inkastad på har utvecklat honom enormt som människa. Resan mot en “normal” tillvaro har varit långt ifrån spikrak men målet har varit glasklart: Han skulle tillbaka till ett liv!

När Christian började föreläsa fick han en omedelbar och stark bekräftelse på att många av de lärdomar han själv gjort under sin förändringsresa var applicerbara i de flestas vardag.
Han satte fingret på viktiga och mellanmänskliga faktorer som ibland glöms bort men som är oerhört centrala i allas våra liv.
Både i arbetslivet och privat.
Idag är han en inspirerande och populär talare som påminner oss om den kraft vi alla har att hantera förändringar.

För att lära sig hantera, och sedan få till en bestående förändring, krävs det ofta att man tänker annorlunda. Men hur går det till rent konkret?
Vilka faktorer kan hjälpa till att driva oss framåt?
Och framför allt; hur förbereder man sig på förändringar?
Det är några perspektiv som Christian tar upp i sina föreläsningar som är fulla med stärkande insikter.
Han delar ut ett antal lättillgängliga verktyg som hjälper till att utveckla åhörarnas eget liv.

Åhörarna tas med på en inspirerande livsberättelse med fokus på förändringens olika faser.
Det är hög igenkänningsfaktor, skratt och allvar från en föreläsare med mycket självdistans och glimten i ögat!

Talar följande språk

  • SV