Föreläsare som bytt siffror mot människor!

Cecilia Åkesdotter är civilekonom, internationellt certifierad coach och mindfulness-instruktör MBSR med fördjupningsstudier i mindfulnes.

1995 bytte Cecilia ut siffror till att inspirera människor och organisationer att utvecklas i personlig utveckling och ledarskap.Utifrån självupplevd livskunskap och studier i integrativ medicin och samtalskonst på universitetsnivå började hennes bana som föreläsare och kursledare.

På många arbetsplatser arbetar man under hög arbetsbelastning och man genomgår ständiga förändringar. Det leder ofta till att medarbetare upplever negativ stress och bär en känsla av otillräcklighet. Det är heller inte ovanligt att personal under perioder har privata problem som påverkar jobbet.
Men det finns konkreta verktyg för att bättre kunna hantera utmaningar, både i arbetslivet och i privatlivet: Mindfulness (medveten närvaro) har visat sig vara svaret på flera av arbetslivets problem.
I samarbete med svenskt näringsliv har Cecilia vidareutvecklat ett koncept som ger påvisade, positiva effekter; Mindfulness Utbildningsprogram i Arbetslivet.
I studier från svenskt näringsliv kan konstateras att konceptet ger flera gynnsamma effekter som ökad effektivitet och högre lönsamhet. Personalen upplever en ökad trivsel på arbetet och utvecklar sin förmåga att planera och fokusera och blir samtidigt bättre på att hantera stress.

Under åren har Cecilia utvecklat mindfulness och applicerat det på fler och fler områden i livet/arbetslivet, såsom t e x stresshantering, bemötande, ledarskap och arbetsglädje.

I Cecilias föreläsningar är deltagare är välkomna att påverka innehållet och hon försöker alltid anpassa sig efter den aktuella målgruppen. Därför varvas alltid teoretiska avsnitt, forskning och praktiska moment med personlig vägledning och dialog. Hennes vision är att med sin framgångsstrategi inspirera alla som vill utvecklas och växa på flera plan!

Exempel på föreläsningar med Cecilia:

• Fokus på Stresshantering – Vetenskaplig forskning och konkreta verktyg vid akut stress och långvarig stress.

Talar följande språk

  • SV