Föreläsare som möter människor!

Carina Ahrle har en bred erfarenhetsbas att stå på då hon föreläser.

Carina är ursprungligen skådespelare och har arbetat som kläddesigner inom TV, teater och film under en lång följd av år. Under senare år har hon också studerat Psykosyntes vid Humanova

Carina håller föreläsningar och utbildningsprogram kring temat “I mötet mellan människor”.
Syftet är att få varje individ att känna sig inspirerad och motiverad till ett fungerande samspel i t.ex arbetsrelaterade situationer och att öka individen och gruppens självinsikt och förståelse för egna och andras värderingar.
Hon skräddarsyr gärna efter tillfälle och behov.

Här följer olika exempel på föreläsningar med Carina:

Talar följande språk

  • SV