Entreprenör med hjärta och hjärna på rätt ställe!

Björn Söderberg åkte till Nepal som nittonåring för att “få nya perspektiv på livet”. Och det fick han…

Idag är Björn en ung social entreprenör som redan byggt upp flera företag, i Sverige och i Nepal.
De jobbar med Återvinning, Biobränsle, Webbutveckling och Städning.

I sitt företagande utmanar Björn ständigt gamla tankemönster och sociala strukturer.
Han menar att: ”Socialt ansvarstagande och värnandet om miljön är lönsamt när det omsätts i praktisk handling, inte när man skriver om det i vackra policydokument”.
Björn visar själv med sina företag att hållbarhet och socialt ansvar är lönsamt och hur framtidens företag måste agera.
Han menar att framtiden tillhör de som tar ansvar idag!

Björn föreläser om globalt entreprenörskap med goda värderingar och socialt ansvar som affärsidé. Han understryker vikten av att våga tro på sina idéer.

Med egna exempel och erfarenheter visar Björn entreprenörer hur man säljer sin produkt innan den existerar, kommer över sina mentala spärrar och skaffar sin första kund.

I hans föreläsning får man också följa med honom på hans resa till Kathmandu, en miljonstad utan någon organiserad sophantering och med många människor som aldrig får chansen, på grund av sitt kast eller sitt kön. Resan går från slummen vid Bagmatifloden i Kathmandu till styrelserummen i våra svenska företag.

Talar följande språk

  • SV
  • EN