Föreläsare som inspirerar!

Annelie Pompe har på ett enda andetag dykt till världsrekorddjupet 126 m.

Annelie har också som första svenska kvinna bestigit Mount Everest från nordsidan. Slår man hop det så kan man konstatera att hon spänner från det djupaste djupa till det högsta höga.

Ta själv ett djupt andetag och följ med på Annelies inspirerande och motiverande föredrag. För det är just så som många beskriver det – att föreläsningen är ett äventyr man följer med i. Annelie tillhör den nya generationen föreläsare.
Hon pratar inte bara om hög prestationsnivå och äventyr eller teori.
Hon har upplevt teorin och omvandlat kunskap till kompetens. Annelie menar att en attityd kan vara skillnaden mellan attSport, erkligen leva, eller att bara överleva.
Föreläsningarna är kopplade till vardagslivet och hur vår inställning till livet påverkar hur vi lever. Hon menar att det största äventyret av alla sker inombords, inte nödvändigtvis på Mount Everest.

Tankarna påverkar allt vi gör, menar Annelie. “Kroppen och tankarna är det enda i livet vi kan ta kontroll över. Väldigt sällan kan vi styra över de yttre omständigheterna, men vi kan alltid välja vilket förhållningssätt vi vill tackla dem med. Det handlar om attityd och inställning.

Talar följande språk

  • SV
  • EN