Föreläsare som vill skapa flow i vardagen!

Anna Linda Hultström är mikrobiologen som idag arbetar med att hjälpa individer och företag att hitta balans och flow i vardagen.

Med flow menar Anna-Linda människans fulla potential och vara i balans.
Där har man tillgång till kreativitet för att kunna utveckla nya lösningar i en föränderlig värld, intuition för att fatta smarta och hållbara beslut, samt energi för att kunna utföra jobbet bra – och ändå ha energi kvar när man kommer hem.

”Vi tror fortfarande att fler timmar vid datorn leder till högre produktivitet. Genom att använda sig av enkla vanor och rutiner i vardagen, kan ett företag få mindre stresspåverkad personal och tillgång till en större del av varje anställds fulla potential. Medarbetare i bra balans och smittar på ett positivt sätt av sig på t e x besökare, kunder, patienter eller gäster.
För att använda ett företagsbegrepp så är flow därför väldigt lönsamt och kostnadseffektivt” menar Anna Linda.

Talar följande språk

  • SV
  • EN