Föreläsare som ställer viktiga frågor!

Andreas är utbildad lärare och är även utbildad inom ledarskap.

Lever du eller överlever du? Är du närvarande i ditt eget liv?
Är livet något som skall fixas, lösas eller rättas till?
Detta är frågor Andreas Lundqvist ställer till de människor han möter som föreläsare. Att överleva är nämligen inte samma sak som att leva menar han…

Andreas har i flera år drivit ett företag vars mål är att förändra livet för barn och ungdomar i utanförskap, och i det skapat en pedagogisk modell med vilken han nått fantastisk framgång. När Andreas själv fick en cancerdiagnos tvingades han ifrågasätta sitt liv och sitt förhållningssätt till sig själv och andra – och i den processen fick hans modell samtidigt flera dimensioner.
Andreas har föreläst både för företag, universitet och grundskolor om pedagogik och olika arbetsmetoder för att utveckla människor.
Han arbetar även med att ge cancerdrabbade ungdomar livsglädje och framtidstro tillbaka.

Talar följande språk

  • SV