Föreläsare med fokus på innovation!

Alf Rehn är professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi och är internationellt erkänd för sin expertis på innovation och kreativitet.

Alfs forskning fokuserar på nya sätt att förstå ledning, organisation och ekonomi. De texter han skrivit har publicerats i ledande vetenskapliga tidskrifter. Han disputerade när han var 30 år och han blev ett år senare Skandinaviens yngste professor.

Alfs intressen sträcker sig dock långt bortom företagsekonomin och den akademiska världen. Det som gör hans forskning till en frisk fläkt är hur han varvar ekonomiska studier med filosofi, kulturstudier och antropologi. Lägg därtill det genuina intresset för populärkulturella uttryck, så får du en bra bild av vad han gör.
Alf har också utvecklat en kreativ strategi för förvaltning av verksamheter. Ofta vänder han upp och ner på föreställningar om hur förvaltning borde gå till.
Snarare än att presentera samma modeord som alla andra gör, utmanar han vårt tänkande genom att argumentera för olika saker.

Talar följande språk

  • SV
  • EN

Fotograf Henry Harrison