En lyssnande och närvarande moderator!

Annika Dopping är kommunikationsstrateg, specialiserad på hållbarhet inom ledarskap, entreprenörskap, miljö, hälsa och mänskliga frågor.

Med över 30 års erfarenhet av kommunikation förstår Annika snabbt ett företags affärsidé och kan bidra till att lyfta den till nya höjder, såväl internt som externt.

Hennes passion är att väcka stolthet, framtidstro, innovations- och handlingskraft genom att locka fram det bästa ur människor och organisationer.

Efter att ha arbetat som reseledare och platschef för Fritidsresor och skaffat sig en leg. sjukgymnast-examen rekryterades Annika i slutet av 80-talet som en av åtta elever till SVT:s unika tvååriga TV-producentutbildning ”TV-Akademien” i samarbete med Stockholms Universitet.

Talar följande språk

  • SV
  • EN