Integritetspolicy


Flowtalks målsättning är att du ska känna dig trygg med vår hantering av de personuppgifter du lämnar till oss. Här vill vi informera om hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.
Dina personliga uppgifter (exempelvis: mail, telefon, arbetsplats mm) kommer oss i huvudsak tillhanda när du väljer att lämna dina uppgifter för att få kontakt med oss.
Exempelvis via ett ifyllt formulär på vår hemsida, ett mail, telefonsamtal eller i samband med att en bokning görs.
Vi använder dina personuppgifter för att upprätta ev. avtal samt vårda och administrera vår relation med dig i din yrkesroll.
Flowtalk säljer aldrig personlig data eller delar uppgifter vidare i säljsyfte.
Vi delar bara nödvändig personlig information till den bokade föreläsaren/moderatorn/underhållaren för att han/hon ska kunna förbereda och utföra det jobb han/hon är anlitat till.

Vi sparar uppgifter i 7 år. Du har rätt att få veta vilken information som finns registrerad om dig och är alltid välkommen att fråga så berättar vi.
Du har också rätt att begära att vi raderar den information vi har om dig, men om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna kan din begäran komma att avslås. Det kan t e x handla om en bokning som ej ännu är till fullo betald eller där den anlitade ej har hunnit genomföra det uppdrag denne är anlitat för, alternativt att dina uppgifter måste sparas i enlighet med bokföringslagens regler om arkivering (vilket innebär att vi måste spara uppgifterna i 7 år).

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbsidor och heller inte för dessa webbplatsernas behandling av personuppgifter. Tänk på att om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss så kan det innebära att information och personuppgifter överförs till tredje part (exempelvis Instagram eller Facebook).